ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2021 2020 2019 2018 2017
Net Satışlar 16.178 9.409 6.968 5.694 3.858
İhracat / Brüt Satışlar %78 %77 %82 %78 %73
Faaliyet Karı* 1.847 1.504 601 593 485
FAVÖK* 2.231 1.805 859 759 596
Net Dönem Karı 1.519 1.331 568 623 295
Aktifler 14.189 8.230 4.984 4.685 3.030
Özsermaye 4.893 3.362 1.806 1.812 1.012
Net Finansal Borç 1.222 1.225 684 533 458
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %11,4 %16,0 %8,6 %10,4 %12,6
FAVÖK Marjı %13,8 %19,2 %12,3 %13,3 %15,5
Net Kar Marjı %9,4 %14,1 %8,2 %10,9 %7,7

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.